Wat is de geschiedenis van depressie?

Wat is de geschiedenis van depressie?


Het concept van geestesziekten is geëvolueerd door de eeuwen heen, met input en classificaties geleverd vanuit een aantal verschillende gebieden. Omdat depressie en vergelijkbare omstandigheden waren moeilijk te classificeren, werden ze vaak op één hoop gegooid in een enkele categorie van onderzoek. Gedurende dit evolutionaire proces, religie, cultuur, politiek en wetenschap speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons begrip van depressie.

religieuze Invloeden

In oude beschavingen, verschijnselen die niet kon worden verklaard door de zintuigen werden beschouwd als het resultaat van bovennatuurlijke krachten. Mensen die ongewone gedrag of ongebruikelijke gemoedstoestanden tentoongesteld werden gedacht te worden bezeten door demonen. Deze religieuze oriëntatie bleef gedurende het tijdperk voor Christus en voor meerdere eeuwen daarna. Vanaf ongeveer 460 voor Christus tot 43 voor Christus, filosofen zoals Hippocrates, Plato, Aristoteles en Cicero dacht lichamelijke aandoeningen, veroorzaakt depressie. Maar velen nog geloofden in de invloed van de mystieke sfeer.

holistische Perspectives

Van 30 tot 90 na Christus, de filosoof Arateus was de eerste die psychische stoornissen te verklaren als het resultaat van een holistische onbalans in het lichaam en geest. Arateus was ook de eerste om te wijzen op het bestaan ​​van persoonlijkheden en gemoedstoestanden. Tegen de vierde eeuw na Christus, had het christendom zich gevestigd als een belangrijke kracht in het Romeinse Rijk. Daarmee kwam de hernieuwde opkomst van geloof in het bovennatuurlijke als oorzaak voor het ontstaan ​​van geestesziekten in de samenleving. Deze lijn van denken voortgezet in de Middeleeuwen.

The Age of Reason

Door de 17de eeuw, had maatschappelijke attitudes meer verfijnd en opener geworden. Gedurende deze tijd, die bekend staat als het tijdperk van de Rede en Observation, de filosoof Robert Burton auteur van een boek met de titel "Anatomie van Melancholie." Melancholie was de term die gebruikt wordt om depressie te beschrijven. Burton onderzocht psychische stoornissen in detail, in verband vraagstukken van armoede, isolement en angst als factoren die bijdragen aan het ontstaan ​​van depressie.

The Age of Science

Zoals ontdekkingen binnen de wereld van de wetenschap en geneeskunde verhoogd, wetenschappers begonnen om een ​​kijkje op een psychische aandoening te nemen in termen van wat de rol van het lichaam gespeeld. In de 19e eeuw, wetenschapper Wilhelm Griesinger was een van de eerste depressie zien als gevolg van een ziekte in de hersenen. Griesinger bekeken op het gebied van de neuropathologie en psychiatrie als één en hetzelfde en zo de weg geëffend voor psychoanalytische benadering van Sigmund Freud.

Psychotherapie's Beginning

De komst van de psychoanalyse markeerde het begin van de manier waarop een depressie wordt gezien en behandeld vandaag. Freuds theorie, gebaseerd op principes uit de neurofysiologie en psychologie, bleek tijdens het begin van de 20e eeuw en duurde tot ver in de jaren 1970. Freud was de eerste die de patiënt te behandelen als individu en gebruikt een motiverende benadering genoemd psychotherapie, zijn patiënten te behandelen. Vandaag, biochemische en genetische factoren worden nader bestudeerd en psychotherapie en medicatie zijn de behandelmethoden meest gebruikte.