parodontitis Etiologie

Parodontitis een infectie van het tandvlees () als gevolg van een opeenhoping van plaque en tandsteen onder het tandvlees. Hieronder zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van parodontitis, die, indien onbehandeld, leiden tot botverlies en de daaropvolgende loskomen en tandverlies.

Genetica

Een erfelijke aanleg voor deze ziekte werd ontdekt in 1997 als gevolg van de ontdekking van een genetische merker voor parodontitis (zie "Risicofactoren" in middelen).

Gingivitis

Gingivitis is een ontsteking van het tandvlees. In het algemeen veroorzaakt door een slechte mondhygiëne, indien onbehandeld, gingivitis zal ontwikkelen tot parodontitis.

Gezondheid en Voeding

Roken, een gecompromitteerd immuunsysteem (zoals in het geval van HIV), aandoeningen zoals diabetes, ernstige stress en slechte voeding zijn allemaal factoren parodontitis. Daarnaast parodontitis is een bekende factor bij hartziekten. (Zie middelen)

Beet

Defecte occlusie gevolg van verlies van tanden of talrijke grote restauraties (vullingen) die ervoor zorgen dat een verplaatsing in de beet kan een bijdragende factor voor de ontwikkeling van parodontitis.

Mondhygiëne

Slechte mondhygiëne gewoonten niet alleen tot verval en tandverlies, maar zal uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van gingivitis, periodontitis en vervolgens daarna eventueel gezondheidsproblemen.